Subsidie en Projecten

 De  Montagnestichting is een kleine organisatie die in principe aan projecten eenmalig financiële steun verleent. Het moet gaan over projecten die eenmalig zijn en waarvan de resultaten overdraagbaar zijn aan organisaties die het structueel in kunnen bedden in hun lopende activiteiten. 
De Montagnestichting draag bij aan projecten die ten goede komen aan de bewoners van de regio Midden-Holland.

Een subsidieaanvraag moet schriftelijk met het aanvraagformulier ingediend worden bij voorkeur per mail: info@montagnestichting.nl.

Bij de vraag of een project voor ondersteuning in aanmerking komt is de volgende informatie van belang;

  • de doelstelling van het project.
  • de begroting van het project.
  • de plaats van uitvoering van het project ( binnen de regio Midden- Holland)
  • het inschrijvingsbewijs in het register van de Kamer van Koophandel.
  • de bankgegevens van de aanvrager.         

In het aanvraagformulier vult u samenvattende informatie in; in bijlagen kunt u een gedetailleerdere beschrijving toevoegen. 

De stichting geeft er de voorkeur aan subsidie te verlenen als cofinancier dat wil zeggen samen met (een) andere subsidieverstrekkende organisatie.

Vanzelfsprekend worden we geinformeerd over de resultaten van het project.

 

 Aanvragen en besluiten: een overzicht van de laatste jaren 

Bijdragen aan projecten in 2023

Vrienden van GHZ bijdrage voor project Samen Beter € 4750
IN BEWEGING een bijdrage aan het ontwikkelen en uitrollen van een beweegbord € 4000 (onder voorwaarden)
Vaardagen bijdrage aan een dagje uit voor palliatief zieke mensen uit de regio € 3000
Stichting Viviamo, bijdrage aan de aanschaf van een elekytrische bus € 5000
Zilverreiger Gouda, bijdrage aan de inrichting van een gemeenschappelijke ruimte € 5000
Voedselfamilie Krimpenerwaard; bijdrage 'Kies voor het maximum met een minimum' gezond koken met streekproducten € 2500.
Transmitt revalidatie; aanschaf van een FeelSafe Pro tent bed € 8050
Hospice Lansingerland; bijdrage aan de herinrichting tuin € 5000

 

Bijdragen aan projecten in 2022

Welzijn Lansingerland: bijdrage aan de inrichting van keuken € 5000
Atlas Cultureel Centrum; Levensverhalen van migrantenouderen € 3750.
PlusZorg Bijdrage Pilot overbruggingszorg dementie € 3560
Stichting Viviamo bijdrage bouw terras € 2000 onder voorwaarden; de benodigde omgevingsvergunning is geweigerd
Vier het Leven Bijdage opstarten activiteiten in Zoetermeer € 2500
Bijdrage aan De Klup voor nieuwe keukeninventaris na de verbouwing € 2500
Voorbereiding Hospice Krimpenerwaard € 5000 onder voorwaarden
Netwerk Krimpenerwaard Krachtig Vrijwilligerswerk € 1100
Transmuraal Netwerk Midden-Holland: 5 publieksbijeenkomsten ACP € 5200
Stichting Welzijn Krimpenerwaard: bijdrage aan een koffiefiets € 1000
Catapax IT: bijdrage aan het ontwikkelen van stressmonitor € 6500

 

Bijdragen aan projecten in 2021

Dagbesteding De Zwaan: aanschaf gereedschap en apparatuur € 5000
Palet Welzijn: Bewegen in de wijk € 2500
New Memories: bijdrage aan voorstellingen € 4000
Amadeushuis: bijdrage voor een duofiets € 2000
Transmuraal Netwerk Gouda: MS gids € 1500

 

Bijdragen aan projecten in 2020

Peter Faber Stichting € 6100
Tekenen voor kinderen € 2000
Handicap NL: aanvraag Buddies € 1850
Beweegstenen in Haastrecht € 1500
Droomdagen € 5000
The Melting Shop € 715
De Regenboogboom € 3514
Kleurrijk Krimpenerwaard € 750

 

Bijdragen aan projecten in 2019

St. Het Buitenhof kennisbank 

Mentorschap Nederland

Voedselbank Ijssel en Lek

St. Ouderinitiatief De Zuidplas

SWOK ontmoetingsochtenden € 600

 

Bijdragen aan projecten in 2018

Een aanvraag van AV Gouda  die getroffen is door brandstichting waarbij veel atributen voor het sporten van mensen met een beperking verloren zijn gegaan. Voor het aanschaffen van de nieuwe atrubuten is door het bestuur  een subsidie van € 1.850 toegekend.

Van de Vrienden van de Hanepraij  is een verzoek binnengekomen  om het  5 jarige jubileum luister bij te zetten om speciaal voor de relatief jongere verpleeghuis bewoners die nog geen 65 jaar  waarbij sommigen nog met een thuis wonend gezin , extra activiteiten te organiseren met sport en spel en het starten van een internetcafë. Het bestuur heeft een bijdrage van € 1.600 toegekend.

Trans Muraal Netwerk Midden Holland  heeft een verzoek om een  financiële ondersteuning  ingediend voor het verbeteren van artrosezorg regio Midden Holland .het bestuur heeft € 2.000 toegekend.

Hospice De IJsseloever heetf een verzoek ingediend voor het realiseren van een Hospice in Capelle a/d IJssel. Het bestuur heeft € 5.000 toegezegd voor inrichting van b.v een kamer.

Stichting Noord AA Fit heeft een aanvraag ingediend voor het realiseren van een Beweegpark in Zoetermeer voor diverse doelgroepen. Het gaat geraliseerd worden in samenwerking met de Gem.Zoetermeer en  andere subsidie verstrekkers . De Gem.Zoetermeer neemt het grootste deel van de financiering voor zijn rekening. Het bestuur heeft besloten om  € 10.000  te doneren onder voorwaarden die in de brief zijn gesteld.