Welkom bij de Montagnestichting

Wat is de Montagnestichting?

De Montagnestichting is een maatschappelijk betrokken organisatie die zich richt op de gezondheid en het welzijn van mensen in Midden-Holland. 

De stichting is sinds 7 juli 2008 door de rijksoverheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft het RSIN nummer 805238918. Dat houdt in dat over een gift van de Montagnestichting geen belasting hoeft te worden betaald.

De Montagnestichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41172915 

Wat doet de Montagnestichting? 

Door het verstrekken van in principe eenmalige financiéle bijdragen ondersteunt de stichting vooral projecten die aan vernieuwende activiteiten in zorg en welzijn een bijdrage leveren. 

.