Welkom bij de Montagnestichting

Montagnestichting is een maatschappelijk betrokken organisatie die zich - door middel van financiële ondersteuning - richt op de gezondheid en het welzijn van mensen in Midden-Holland.

Projecten die aan met namen vernieuwende activiteiten in zorg en welzijn een bijdrage leveren komen voor een in principe eenmalig financiéle ondersteuning in aanmerking.

Voor de komende jaren geven wij met namen voorrang aan projecten die kunnen bijdragen aan de overgang naar het  nieuwe zorgstelsel. Cruciaal daarin vinden den mantelzorg en het vrijwilligerswerk.

.